PACE 3 nu op voorraad.

Garantie

Garantie krijgen

COROS-producten worden vervaardigd volgens de hoogst mogelijke kwaliteitsnormen. In het zeldzame geval dat er kwaliteitsproblemen optreden, staan ​​wij achter onze producten. COROS biedt 2 jaar garantie vanaf de aankoopdatum. Alle accessoires worden gedekt door een garantie van 90 dagen.

Mocht je een probleem met je product hebben als gevolg van een fabricagefout, dan helpt COROS je bij het vervangen van jouw product of het verhelpen van uw probleem.

Neem contact op, telefonisch of per e-mail. Wij helpen bij het afhandelen van een garantieclaim en wij zullen helpen om de garantie op tijd af te ronden.

Garantie

COROS Wearables Inc. (“COROS”) garandeert dat het Product (hieronder gedefinieerd) geleverd aan de oorspronkelijke koper (“Oorspronkelijke koper”) van COROS.com of een door COROS geautoriseerde wederverkoper (elk een “geautoriseerde wederverkoper”) vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten die de prestaties van het product bij normaal gebruik nadelig beïnvloeden, in overeenstemming met de onderstaande voorwaarden. Deze beperkte garantie is alleen geldig voor de oorspronkelijke koper, is niet overdraagbaar en is niet van toepassing op gebruikte producten of producten die niet zijn gekocht bij COROS.com of een geautoriseerde wederverkoper.

Beperkte garantietermijn

De duur van de beperkte garantie is beperkt tot twee jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum voor horloges, één jaar voor helmen en negentig dagen voor accessoires.

Niets in de productinstructies of informatie mag worden opgevat als het creëren van een uitdrukkelijke garantie van welke aard dan ook met betrekking tot de producten. Geen enkele agent, werknemer, dealer, vertegenwoordiger of wederverkoper is gemachtigd om deze beperkte garantie te wijzigen of uit te breiden of om namens COROS bindende verklaringen of claims te maken, hetzij in advertenties, presentaties of anderszins, met betrekking tot de producten of deze beperkte garantie.

Niets in deze beperkte garantie doet afbreuk aan de wettelijke rechten van consumenten waarvan geen afstand kan worden gedaan of die contractueel niet kunnen worden beperkt. Deze beperkte garantie geeft u specifieke wettelijke rechten, en mogelijk heeft u ook andere rechten die van staat tot staat of van provincie tot provincie kunnen verschillen.

Als enig deel van deze beperkte garantie als onwettig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, heeft een dergelijke gedeeltelijke onwettigheid of niet-afdwingbaarheid geen invloed op de afdwingbaarheid van de rest van de beperkte garantie.

Wat valt niet onder deze beperkte garantie?

Deze beperkte garantie is alleen van toepassing op producten die worden gebruikt in overeenstemming met deze beperkte garantie en de gepubliceerde documentatie van COROS, en dekt niet:

Producten die aangepast zijn buiten fabrieksspecificaties en / of niet in fabrieksstaat.

Producten met wijziging van het serienummer en / of fabrieksidentificatielabels, ongeacht of deze zijn verwijderd, verplaatst, vervalst, onleesbaar gemaakt, beschadigd, gewijzigd of onleesbaar zijn gemaakt.

Schade aan de behuizing van het product, ongeacht of deze is gesneden, bekrast, kromgetrokken, gebogen, gebarsten, gedeukt of gebroken.

Elke schade aan de componenten, hardware en / of montage van de producten, inclusief maar niet beperkt tot schade veroorzaakt als gevolg van verwaarlozing, misbruik, ongevallen, verkeerd gebruik of ongebruikelijke fysieke, elektrische of elektromechanische belasting.

Ontbrekende hardware, componenten en / of assemblages van het product.

Cosmetische schade die buiten redelijk gebruik valt, veroorzaakt door diepe krassen, snijwonden, barsten, deuken, verkleuring, verwaarlozing, vallen of verkeerd gebruik van het product.

Producten die zijn blootgesteld aan vloeistof, vloeistofresten of extreem vochtige omgevingen die kunnen leiden tot roest, vocht, vocht, vlekken, corrosie of het morsen van vloeistoffen op onderdelen, hardware of elektronica. Brandwonden of opflakkeringen van onderdelen als gevolg van een vloeistofongeval of lekkage.

Direct gebruik van verf, onderdompeling van de stroomtoevoer in olie, gebruik van lijm of lijm op enig onderdeel van het product, gebruik van soldeer op het product, elektronica en / of wijziging van componenten.

Blootstelling aan teerresten van sigaretten, vocht, zand, vuil of overmatig vuil.

Producten die buiten werking zijn gesteld als gevolg van een ongeval, botsing met een object of gereedschap, gebruik van overmatige kracht, verwaarlozing van zorg, blootstelling aan vuur of abnormale hitte, overstromingen, vuil, stormen, bliksem, aardbevingen, extreme weersomstandigheden of andere overmacht, diefstal, gesprongen zekeringen, onjuist gebruik van een elektrische bron of overbelaste elektrische circuits.

Defecten of schade die het gevolg zijn van het gebruik van een product van een derde partij in combinatie met of in combinatie met accessoires, producten, software of secundaire randapparatuur die niet is geleverd voor gebruik met of goedgekeurd voor het product door COROS.

Defecten of schade als gevolg van onjuist testen, bediening, onderhoud, installatie, service of afstelling die niet zijn geleverd of goedgekeurd door COROS.

Het gebruik van ondeugdelijke verzendverpakking of het gebruik van ongeschikt verpakkingsmateriaal resulterend in schade aan het Product tijdens het transport met de koerier van de oorspronkelijke koper of tweedehands koper.

Producten die zijn gekocht bij ongeautoriseerde wederverkopers of dealers, waaronder, zonder beperking, online marktplaatsen zoals eBay (behalve de officiële eBay-winkel van COROS), Amazon (behalve de officiële Amazon Marketplace-winkel van COROS) en andere websites voor online veilingen en / of marktplaatsen. Als u niet zeker weet of een reseller een geautoriseerde reseller is, neem dan contact op met COROS voor bevestiging.

Exclusive Remedy and Limited Refunds

Behalve zoals hieronder specifiek bepaald, is uw enige verhaalsmogelijkheid voor een defect Product de reparatie of vervanging van een dergelijk defect Product in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden van deze Beperkte Garantie.

COROS biedt alleen restituties aan voor producten die rechtstreeks via de officiële website COROS.com zijn gekocht als dergelijke producten binnen 30 dagen na levering worden geretourneerd.

Voor producten die niet op COROS.com zijn gekocht, zijn eventuele restitutieclaims onderhevig aan het restitutiebeleid van de geautoriseerde wederverkoper en moeten deze worden verwerkt via het oorspronkelijke retourbeleid van de geautoriseerde wederverkoper. COROS accepteert geen restituties die worden aangeboden via geautoriseerde wederverkopers.

COROS dekt geen verzendkosten voor producten die worden geretourneerd voor terugbetaling.

Hoe u garantieservice kunt verkrijgen

Om garantieservice te verkrijgen onder deze beperkte garantie, moet u contact opnemen met COROS om een ​​Return Merchandise Authorization (“RMA”) -nummer te ontvangen voordat u het product naar COROS retourneert in overeenstemming met het COROS RMA-proces. Neem contact op met de technische ondersteuning van COROS op 714-389-0269 of neem contact met ons op via info@COROS.com.

Vervanging door productgarantie

COROS behoudt zich het recht voor om de geldigheid van uw garantie en uw verzoek om garantieservice te verifiëren.

COROS behoudt zich het recht voor om u verzendkosten en servicekosten in rekening te brengen voor elk onvolledig, beschadigd of gewijzigd product dat naar COROS wordt geretourneerd en dat moet worden gerepareerd of vervangen of dat niet anderszins wordt gedekt door deze beperkte garantie. Servicekosten zijn variabel op basis van de werkelijke materiaal- en arbeidskosten die redelijkerwijs nodig zijn om ontbrekende onderdelen te vervangen of om gewijzigde onderdelen in hun oorspronkelijke fabrieksstaat terug te brengen.

Producten die voor RMA worden verzonden, worden gerepareerd en geretourneerd of vervangen door een grondig getest, opnieuw gecertificeerd product met gelijke of betere prestaties.

Deze COROS beperkte garantie gaat in op de datum waarop het product oorspronkelijk is gekocht, zoals geverifieerd door een aankoopbewijs dat is verstrekt en / of bevestigd door een geautoriseerde wederverkoper.

Alle producten die worden geretourneerd aan originele kopers of tweedehands kopers van de RMA-afdeling van COROS, zijn grondig geteste en opnieuw gecertificeerde producten. Vervangende onderdelen en / of producten kunnen nieuwe of gereviseerde onderdelen of producten omvatten en zijn alleen gegarandeerd tot het verstrijken van de oorspronkelijke garantieperiode. Vervangende onderdelen en / of producten voldoen aan de prestatienorm en betrouwbaarheid van een nieuw product of onderdeel van hetzelfde model, maar dergelijke producten en / of onderdelen kunnen kleine krasjes, kleine deuken, andere cosmetische defecten of merkbaar gebruik hebben.

Als een RMA binnen 30 dagen na de leverdatum van een nieuw in de doos product nodig is, wordt een nieuw in de doos OEM vervangend product teruggestuurd naar de oorspronkelijke koper, afhankelijk van beschikbaarheid.

Verzending naar COROS voor garantie

Garantie vervangende verzending

COROS verzendt naar het bevestigde adres op het moment dat uw RMA wordt goedgekeurd.

Als uw vervangende onder garantie niet kan worden afgeleverd omdat het adres ongeldig is of omdat de levering niet heeft plaatsgevonden vanwege een gebrek aan toegang, geen bekend adres, beveiligingsobstakels of gated gebieden, bent u verantwoordelijk voor omleidings- of herverzendingskosten die variëren. afhankelijk van uw regio. U moet vóór verzending contact opnemen met COROS voor hulp om deze kosten te vermijden. COROS is niet verantwoordelijk voor pakketten die op een verouderd adres worden bezorgd.

Als het product naar COROS wordt geretourneerd omdat het niet is geleverd, bent u verantwoordelijk voor het betalen van eventuele extra verzendkosten voor terugzending. COROS raadt u aan om uw verzendadres te controleren voordat u een RMA-verzoek indient.

Op alle RMA-vervangingen staat “Vervanging door garantie” op de verpakking om te helpen bij het vermijden van belastingen, heffingen en / of bemiddelingskosten via de douane of anderszins. COROS is niet verantwoordelijk voor eventuele vergoedingen die in rekening worden gebracht door de overheidsinstantie, makelaars of andere derde partijen van het land van bestemming. COROS is niet verantwoordelijk voor niet-opgeëiste pakketten die door uw bestuursorgaan worden vastgehouden voor inklaring bij de douane of anderszins worden opgegeven als gevolg van de weigering van naleving van de inklaring.

Post wordt niet aanbevolen voor het verzenden van COROS-producten. Als uw pakket met fysieke schade is ontvangen, kan een claim niet in behandeling worden genomen vanwege de beperkingen van de postdiensten en wordt het pakket zonder alternatieve opties naar de afzender geretourneerd.

We behouden ons het recht voor om deze beperkte garantie bij te werken

We hebben en zullen in de loop van de tijd beleidswijzigingen blijven aanbrengen. Zorg ervoor dat u dit document zorgvuldig leest en kom regelmatig terug op updates. COROS behoudt zich het recht voor om dit beleid zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Laatste update 18 maart 2020